foto foto foto foto foto
Hlavní obsah stránky

Vodohospodářské stavby

               

V oblasti vodohospodářských staveb provádí firma NADIR  především kompletní výstavby  čistíren odpadních vod a retenčních nádrží, včetně souvisejících prací, rekonstrukcí a výstavbou komunikací a zpevněných ploch.

Kontextová nabídka

Hlavní činnosti