foto foto foto foto foto
Hlavní obsah stránky

Ostatní stavební činnost

Jako stavební firma společnost NADIR doplňkově zajišťuje i ostatní doplňkové stavební práce a činnosti, které vyplývají z aktuálně realizovaných staveb. Vzhledem ke kvalitní personální a materiálové základně firmy tak na stavbách a zakázkách dodáváme i další potřebné dílčí stavební práce a činnosti, potřebné pro dokončení staveb našich zákazníků.

 

Mezi ostatní stavební činnosti tak patří

  • Pokládka zámkových dlažeb, realizace komunikací a chodníků
  • Zemní práce a základové práce, terénní úpravy a úpravy ploch
  • Drobné stavby, objekty, dřevěné a ocelové konstrukce
  • Oplocení, opěrné kamenné zdivo
  • Liniové stavby, inženýrské sítě

 

Kontextová nabídka

Hlavní činnosti