foto foto foto foto foto
Hlavní obsah stránky

Monolitické konstrukce

                   

Zkušenosti s realizací ŽB monolitických konstrukcí jsou úspěšně uplatňovány při provádění zemědělských, průmyslových i občanských staveb.

Firma používá vlastní technické i technologické vybavení, bednění, čerpadla a výztuž ŽB konstrukcí připravuje ve vlastních prostorách železářské výroby.

Realizuje pevnostní betony, vodotěsné betonové konstrukce včetně aplikace nátěrů, stěrek a úpravy finálního povrchu dle požadavků technologie a využití betonových konstrukcí v praxi.

Z hlavních stavebních prvků dodává a realizuje zejména

  • Základy a základové stěny, patky, opěrné ŽB stěny
  • Jímky nadzemní i podzemní, objekty ČOV, zásobníky
  • Rekonstrukce a sanace betonových konstrukci, kotvení stěn
  • Dodatečné ŽB konstrukce ve stávajících stavbách
  • Torkretované stěny, moniérovy stěny, spřažené ŽB konstrukce

 

Kontextová nabídka

Hlavní činnosti