foto foto foto foto foto
Hlavní obsah stránky

Certifikáty a kvalita

fotoIntegrovaný systém řízení

Rozvoj systémů řízení vedl NADIR s.r.o. k zavedení integrovaného systému řízení, pro který je používána zkratka IMS. Jeho základ tvoří systémy managementu kvality. Integrovaná politika určuje hlavní zásady integrovaného systému, které jsou uplatňovány na všech stupních řízení i ve vztahu k externím partnerům.

 

 

 

    

fotoIntegrovaný systém managementu

Výsledek dozorového auditu provedeného certifikačním úřadem potvrdil zlepšování zavedeného systému managementu kvality v naší společnosti a rozhodl o vydání nového certifikátu integrovaného systému managementu

 

 

 

 

   
 

 

 

Management kvality - ISO 9001

Systém managementu kvality podle požadavků norem řady ISO 9001. Hlavním posláním systému managementu kvality je nabízet kvalitní služby, vycházet vstříc požadavkům zákazníků a zabezpečit tak jejich spokojenost.

 

 

 

 

 

 

Kontextová nabídka

O společnosti