foto foto foto foto foto
Hlavní obsah stránky

Bezpečnost práce

Rozvoj systémů řízení vedlo NADIR s.r.o. k zavedení integrovaného systému řízení, pro který je používána zkratka IMS. Jeho základ tvoří systémy managementu kvality, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
Zavedením IMS se sjednotily postupy pro provádění různých různých činností a požadavky systémů managementu kvality, environmentálního systému a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Řízení staveb při dodržování IMS
Školení zaměstnanců
Svářečské oprávnění
 

Kontextová nabídka

O společnosti